De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Zekerheden / waarborgen voor de pupkoper

Gefokt volgens de regels van ALASS

Doordat de fokker de gedragscode van de ALASS ondertekent, weet de pupkoper dat de fokker gebonden is aan het fokreglement van ALASS en dus ook aan de wettelijke regelgeving met betrekking tot het welzijn van dieren! 

Bovendien garandeert de fokker, die zijn honden bij ALASS heeft geregistreerd dat de puppy’s vanaf hun geboorte bij de fokker in huis opgroeien en gesocialiseerd worden totdat zij vanaf minimaal de wettelijke vastgestelde leeftijd van 7 weken het nestje mogen verlaten.
Van iedere fokhond welke binnen de ALASS in een fokprogramma wordt ingezet, is zeker dat zij de juiste afstamming hebben, voldoen aan alle gezondheidseisen en dat het DNA-profiel is vastgelegd. Alle honden worden opgenomen in het database-systeem van ALASS.