De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Doelstelling ALASS

De vereniging heeft ten doel:

  1. de instandhouding en verbetering van het ras de Australische Labradoodle, een hypoallergene gezelschapshond

  2. de bevordering van de  gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in
 het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder; 

  3. fokkers en liefhebbers van Australische Labradoodles nader tot elkaar te brengen en voorlichting te  geven;
  4. een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
  5. het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de uiteindelijke erkenning door de FCI van de Australische Labradoodle als ras.