De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Gezondheidsonderzoeken

Er vind van alle ouderdieren een preventieve screening plaats met betrekking tot HD onderzoek, ED onderzoek en  oogonderzoek volgens vaste opgestelde onderzoeksprotocollen.

Verplichte screeningsonderzoeken.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek moeten de ouderdieren voor de dekking worden onderzocht op:

·     Heupdysplasie

·     Elleboogdysplasie

·     Erfelijke oogafwijkingen ( o.a. Cataract, Retina Dysplasie, Retinadegeneratie, Distichiasis,                               Entropion, Ectropion ) e.e.a. volgens het ECVO-protocol.

·     Prcd PRA

·     Exercise Induced Collapse EIC

·     Improper Coat IC

Voorts dient van  alle ouderdieren een DNA-proffiel vastgelegd te worden.

Het is alleen toegestaan te fokken met een combinatie van twee ouderdieren, als van tenminste een van beide ouderdieren een uitslag van de DNA-test Improper Coat (IC) N/N is vastgesteld.

Er mag alleen gefokt worden met honden met een schaargebit. Met een onder- of overbeet mag niet gefokt worden. Er mag  evenmin niet gefokt worden met honden met een knikstaart.

Nadere details omtrent deze gezondheidsregels kunnen teruggevonden worden in het fokreglement van de ALASS.