De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

DE AUSTRALIAN LABRADOODLE

Geschiedenis van het ras

Het begon in Australië. Een dame op Hawaï had een hulphond nodig en richtte zich tot de organisatie "Royal Guide Dogs."Omdat haar man allergisch was moest zij een anti-allergene hond hebben. Royal Guide Dogs stuurde plukjes haar en speeksel van 33 verschillende poedels om te zien of een poedel geschikt zou zijn voor haar en haar allergische echtgenoot. Al snel bleek dat haar echtgenoot hier allergisch voor was. In 1988 heeft Mr. Wally Conran van de Royal Guide Lines voor het eerst een Poedel met een Labrador Retriever gekruist in de hoop dat hier een hond uit zou komen die wel geschikt was voor iemand met een hondenallergie. Het eerste nest leverde drie puppies op waarvan er een geschikt bleek te zijn. De allergische echtgenoot kon hier wel tegen en de hond werd Labradoodle genoemd. Hij kreeg de naam Sultan. Sultan heeft uiteindelijk tien jaar als geleidehond op Hawaï gewerkt. Hierna zijn Rutland Manor en haar dochter Tegan Park weliswaar afzonderlijk, maar beiden met hetzelfde doel voor ogen, aan de ontwikkeling van de Labradoodle verder gaan werken.Zij startten een fok- en onderzoek- centrum in Melbourne en begonnen verschillende combinaties met elkaar te kruisen: poedels met labradoodles, en Labradoodles met Labradoodles. Na twaalf maanden werden de honden met elkaar vergeleken en het resultaat werd vastgelegd. 

Vervolgens startten zij een overkoepelende organisatie, zetten een database op om honden te kunnen registreren en ontwikkelden uiteindelijk de Australian Labradoodle.
In eerste instantie werd dat gedaan met een lerse Water Spaniel. Deze kruising zorgde voor de prachtig diepbruine kleur. Daarna werd de Curly Coated Retriever er aan toegevoegd.
Deze menging zorgde voor de meer open gezichten, wat inhield dat er meer haar groeide op het lichaam dan in het gezicht. En vervolgens werden de Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniel er doorheen gekruist.
Dit werd gedaan om de afmetingen van de Labradoodles terug te brengen. De eerste Labradoodles waren namelijk uitzonderlijk groot.
Het gebruik van deze infusions werd heel zorgvuldig en weloverwogen gedaan om bepaalde eigenschappen en kenmerken er uit te fokken of juist er in aan te brengen. Infusies als Ierse Waterspaniel, Curly Coated Retriever, Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse Cocker Spaniel.
Ze gebruikten hiervoor alleen zuivere "bloedlijnen". Elke infusion werd maar een keer toegepast en hiervoor waren goede redenen. ledere fokreu en fokteef werd helemaal gescreend en zorgvuldig geselecteerd alvorens ingezet te worden voor het fokprogramma. 

Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot de huidige Australian Labradoodle.