De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

De aanschaf

De populariteit van de Australian Labradoodle is erg groot vanwege zijn bijzondere eigenschappen, extra ondersteund door Obama en de presentatrice van Boer zoekt Vrouw. Resultaat is dat er zich veel nieuwe Labradoodle fokkers op velerlei manieren laten weten dat ze er zijn. Eens te meer een reden om als pupkoper goed op te letten dat hij of zij kontakt heeft / gaat opnemen met een bonafide fokker, aangesloten bij een fokvereniging zoals ALASS en er zich van vergewissen dat het gaat over de Australian Labradoodle.

Waar onze fokkers aan moeten voldoen als ze hun honden willen laten registreren en om er mee te kunnen / mogen fokken kun je lezen in het fokreglement en de gedragscode (huishoudelijk regelement) van de ALASS want niet alleen aan de honden maar ook aan de aangesloten fokkers worden hoge eisen gesteld. 

Een Australian Labradoodle is niet goedkoop. Daarom mag je van de fokker verwachten dat deze jou 100% zekerheid geeft over de afstamming van de pup middels het verstrekken van een officiele stamboom. 

Controle op de fok van Australian Labradoodle is (nog) niet aanwezig omdat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op geen enkele wijze de mogelijkheid heeft om fokkers van Australian Labradoodles te controleren. Dit komt omdat de Australian Labradoodle als ras (nog) niet erkend is door de FCI. Het duurt nog vele jaren voordat de raserkenning er zal zijn. Weliswaar doen wij als ALASS resp de aangesloten fokkers er alles aan om de Australian Labradoodle als hypoallergene gezelschapshond in stand te houden en steeds te verbeteren en zullen onze bijdrage leveren aan de uiteindelijke erkenning door de FCI van de Australische Labradoodle als ras.