De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Castratiebeleid

Australian Labradoodle puppy’s  welke niet bedoeld zijn om mee te fokken, moeten worden gecastreerd of gesteriliseerd voordat zij 12 maanden oud zijn, tenzij zij zijn bedoeld om in te zetten als fokhond.

Eigenaren van niet voor het fokken bedoelde puppy’s (hierna te noemen “huishond” ) dienen

1.     een bewijs van castratie/sterilisatie ( verklaring of factuur van de neutralisatie met een stempel en handtekening van de uitvoerende dierenarts met daarop eveneens vermeldt de datum van uitvoering  en het chipnummer  van de hond)  aan de fokker te overhandigen binnen de gestelde termijn van 12 maanden

2.    een boete te betalen van minimaal € 10.000 indien deze de sterilisatie / castratieplicht niet naleeft binnen de gestelde termijn van 12 maanden hetgeen ook in de koopovereenkomst tussen de fokker en de pupkoper zal zijn opgenomen en overeengekomen.

3.    te verklaren dat de pup niet ingezet zal worden als fokhond.

4.    als de hond niet binnen 12 maanden kan worden gecastreerd/gesteriliseerd vanwege medische redenen, een geschreven bewijs van de dierenarts te overleggen welke door de fokker aan het bestuur van de ALASS overhandigt dient te worden.

De fokker dient voorts;

a)   Indien een pup naar het buitenland (hieronder wordt verstaan: een ander land dan dat waar de pup is geboren) wordt verkocht, mag deze pup alleen als huishond onder contract worden verkocht als de koper in een EU-land of Zwitserland woont en moet de pup die als huishond wordt verkocht naar andere landen dan Nederland of een EU-land geneutraliseerd worden voor vertrek.

b)  De fokker is verantwoordelijk voor het door de pupkoper naleven van de koopovereenkomst en moet er actief voor zorgen dat de castratie/sterilisatie wordt uitgevoerd binnen 12 maanden.

c)   Als de hond niet is gecastreerd/gesteriliseerd voor de leeftijd van 12 maanden, zal de fokker een boete krijgen van € 1.000, behalve wanneer deze kan aantonen er alles aan te hebben gedaan teneinde de pupkoper te bewegen de koopovereenkomst volledig na te leven.