De Australian Labradoodle;

Niet zomaar een hond !!

Fokinformatie

U kunt, wanneer u het plan heeft om een fokteefje aan te schaffen binnen de ALASS contact opnemen met respectievelijke leden en te informeren naar de eventuele beschikbaareid van een fokteefje.

Betreffende fokker zal een fokhondje zeer zorgvuldig selecteren en er zich van vergewissen dat de adspirantfokker het fokreglement volledig begrijpt. Voorts dient betreffende fokker zich op te werpen als begeleider van de beginnende fokker.

De beginnende Fokker kan voor alle vragen en adviezen terecht bij de begeleider. Deze zal alle vragen op het gebied van het fokken voor zover mogelijk beantwoorden, u doorverwijzen naar de betreffende personen of instanties en u attenderen op literatuur en brochures over dit onderwerp.

Heeft u een combinatie van reu en teef op het oog en wilt u hierover gegevens op het gebied van gezondheid (gezondheidsgegevens van achterliggende lijnen, ouderdieren, broers/zusters en eventuele nakomelingen van de door u voorgestelde reu en uw teef, gegevens over kleurvererving voor zover deze bij de ALASS bekend zijn) dan kunt u daarvoor de databestanden van de ALASS raadplegen.

Indien een hond waarvoor goedkeuring wordt gevraagd dan wel de door de fokker voorgestelde dekreu niet aan de basisregels van het ALASS-fokreglement voldoet, zal voorgestelde dekking ontraden worden.

De Fokker kiest zelf de dekreu. De ALASS zal nimmer een dekreu adviseren. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de respectievelijke Fokker.

De ALASS maar ook de Fokker welke eventueel optreedt als begeleider van de nieuwe fokker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gegeven voorlichting en/of adviezen.

Voorlichting en adviezen kunnen nimmer waarborgen of garanties bevatten ten aanzien van de kwaliteit van de nakomelingen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het fokken van een nest ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de ALASS. De eigenaar van de dekreu heeft een eigen verantwoordelijkheid: het optimaal informeren van de fokker over voor de fokkerij van belang zijnde gegevens betreffende de reu, verwanten en (eventuele) nakomelingen.

Het meest recente ALASS fokreglement vindt u elders op de site.